120 tham luận tại hội thảo tác phẩm Đường Kách mệnh
(PL)- Sáng 30-8, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phối hợp với Học viện Cán bộ TP đã tổ chức hội thảo khoa học về giá trị bền vững của tác phẩm Đường Kách mệnh với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) tại Đảng bộ TP.HCM.

Hội thảo thu hút được 120 bài tham luận từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên.

Trình bày tham luận tại hội thảo, PGS-TS Trương Thị Hiền, nguyên Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM, cho rằng bên cạnh những mặt đã làm được, trong Đảng đã và đang nổi lên những yếu kém, tiêu cực, nhất là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. Tình trạng lợi dụng chức quyền và cương vị công tác để tham nhũng, làm giàu bất chính có chiều hướng tăng nhanh...

Từ thực trạng đó, bà Hiền cho rằng mỗi cán bộ, đảng viên cần phải đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong sinh hoạt, đặc biệt là nói phải đi đôi với làm, nói ít làm nhiều.

TS Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh (Học viện Cán bộ TP.HCM), cho rằng cần trở lại thực chất tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Đảng cách mạng, rèn luyện căn cốt của người đảng viên cộng sản là người tử tế trước khi làm người cộng sản, làm người lãnh đạo cách mạng.

Phát biểu kết luận hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Thân Thị Thư cho biết thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn TP đã có những chuyển biến tích cực, có mặt sâu sắc hơn trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

“Qua hội thảo khoa học này, chúng ta một lần nữa nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn bổn phận, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, phấn đấu xứng đáng hơn nữa với “tư cách một người kách mệnh” trong phục vụ nhân dân” - bà Thư đúc kết.

TÁ LÂM