Chiều 21-7, QH đã nghe báo cáo thẩm tra về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 do Chủ tịch Ủy ban Tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển trình bày.

Theo đó, Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị QH phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 với tổng thu hơn 629.200 tỉ đồng, tổng chi hơn 715.200 tỉ đồng và bội chi hơn 114.400 tỉ đồng (bằng 6,9% GDP).

“Đáng chú ý là một số khoản có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế bền vững thì thực hiện lại thấp hơn so với dự toán. Cụ thể chi cho sự nghiệp khoa học và công nghệ chỉ đạt gần 87%, y tế đạt hơn 91%. Trong khi khoản chi cần tiết kiệm như chi quản lý hành chính nhà nước lại tăng 4,2%. Trong đó, có 19/32 địa phương được kiểm toán có chi quản lý hành chính tăng trên 30% so với dự toán. Tình trạng chi không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức diễn ra khá phổ biến” - ông Hiển nói.

Ông Hiển cũng cho hay có nhiều khoản chi tăng đột biến. Trong tổng chi hơn 561.200 tỷ đồng (tăng 14,2% so với dự toán) thì chi đầu tư phát triển tăng vượt dự toán đến 60,8%. Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn nhiều sai phạm và tăng hơn so với năm trước. Tình trạng xây dựng dở dang, nợ khối lượng xây dựng cơ bản, chi chuyển nguồn sang năm sau cũng đang có xu hướng tăng đột biến làm giảm hiệu quả đầu tư…

Chiều cùng ngày, 495 đại biểu QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu QH khóa XIII với tỉ lệ 99% trên tổng số đại biểu tán thành. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đọc tờ trình về số phó chủ tịch QH và ủy viên Ủy ban Thường vụ QH. Cụ thể, dự kiến Thường vụ QH kỳ này có 18 thành viên, trong đó có một chủ tịch và bốn phó chủ tịch cùng với 13 ủy viên.

Chiều nay 22-7, QH sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua số phó chủ tịch QH và số ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII.

T.HẰNG