“Sau ba ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi với tinh thần hữu nghị, hiểu biết. tin cậy và trách nhiệm của những người đại diện cho nhân dân, chúng ta đã hoàn thành 6 phiên họp, trao đổi thẳng thắn, bổ ích về những vấn đề chung của ASEAN và AIPA. 

Đại hội đồng AIPA 41 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung đã đề ra trong Chương trình nghị sự”- Chủ tịch AIPA 41 nói.

AIPA 41 trao giải thưởng vì sự cống hiến cho bà Tòng Thị Phóng - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: HẢI NINH

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đánh giá Đại hội đồng AIPA 41 là bước tiến quan trọng tiếp theo để AIPA tiếp tục thực hiện tôn chỉ, mục đích cao cả của mình. Đó là thúc đẩy đoàn kết, hiểu biết, hợp tác, quan hệ chặt chẽ giữa các Nghị viện của các nước thành viên ASEAN; đồng thời đồng hành cùng Chính phủ các nước ASEAN trong tiến trình xây dựng cộng đồng vì hòa bình, ổn định và lợi ích của mọi người dân.

“Đại hội đồng nhận thức rằng tình hình chính trị, an ninh trên thế giới và khu vực có những chuyển biến phức tạp, nhanh chóng. Các quốc gia phải đối mặt với những vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống, cùng đại dịch Covid-19 là những thách thức cho quá trình phát triển của mỗi quốc gia”- Chủ tịch AIPA 41 nhấn mạnh.

Những vấn đề trên đặt ra yêu cầu cấp bách của AIPA là phải tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, phát triển ngoại giao nghị viện, tuân thủ các nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp quốc, Hiến chương ASEAN.

Mục đích để cùng nhau xây dựng cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, của người dân, vì người dân và lấy người dân làm trung tâm. Đồng thời tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và  không có hành vi gây phương hại tới môi trường hòa bình và ổn định trên mọi phương diện. 

“Hòa bình và an ninh bền vững là nền tảng căn bản cho sự phát triển thịnh vượng và lâu dài. Vì vậy, AIPA luôn đề cao việc tăng cường quan hệ đối tác, đối thoại với ASEAN trên nhiều cấp độ”- bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

AIPA 41 trao giải thưởng vì sự cống hiến cho bà Tòng Thị Phóng - ảnh 2
Phó Chủ tịch Thường trực Tòng Thị Phóng nhận giải thưởng vì sự cống hiến xuất sắc cho AIPA. Ảnh: HẢI NINH

Về kinh tế, AIPA 41 đã nêu cao quyết tâm trong việc phối hợp hài hòa pháp luật, chính sách về kinh tế, thương mại nhằm khôi phục các hoạt động kinh tế, du lịch sau đại dịch Covid-19…

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cũng hoan nghênh việc thành lập Quỹ ứng phó đại dịch Covid-19 của ASEAN và đề nghị Chính phủ các nước tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động thương mại và phát triển chuỗi giá trị nông sản, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, thúc đẩy hợp tác tiểu vùng, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn và sử dụng năng lượng tái tạo vì sự phát triển bền vững. 

AIPA 41 cũng nêu cao việc tăng cường năng lực giám sát thực thi các cam kết quốc tế, khu vực về thương mại, đầu tư và coi đây là những công cụ trọng yếu thúc đẩy hội nhập toàn diện của Cộng đồng ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài...

Về lĩnh vực văn hóa, xã hội, phụ nữ và thanh niên, Đại hội đồng AIPA 41 đã cho thấy tinh thần chủ động thích ứng, thông qua việc những sáng kiến quan trọng trong hợp tác nghị viện ASEAN. Đáng chú ý như: thúc đẩy hợp tác pháp luật về phòng, chống ma túy; quan hệ đối tác nghị viện về hợp tác văn hóa, giáo dục vì sự phát triển bền vững được nâng tầm cao mới… 

Các đại biểu cũng khẳng định sự ủng hộ của mình đối với bình đẳng giới, nâng cao chất lượng của việc chăm sóc sức khỏe toàn dân, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào mọi mặt của đời sống, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu… 

Các đại biểu cũng khẳng định sự cần thiết phải đẩy mạnh đối thoại và hành động chung nhằm ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên. 

Ngoài ra, điểm nhấn của Đại hội đồng AIPA 41 là việc tăng cường sự tham gia của nghị sỹ trẻ AIPA đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Hội nghị Nghị sỹ trẻ AIPA sẽ được tổ chức thường niên trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA. 

Đặc biệt, Đại hội đồng lần này, AIPA đã kết nạp Nghị viện Na Uy và Nghị viện Morocco là quan sát viên của AIPA. 

Đại hội đồng cũng đã trao giải thưởng vì sự cống hiến xuất sắc cho AIPA đối với hai đại biểu là Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng và Chủ tịch Quốc hội CHDNCND Lào Pany Yathoutou.

Kết thúc bài phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chuyển giao chức Chủ tịch AIPA cho ông Pehin Dato Abdul Rahman Taib, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam.