Theo thông cáo báo chí, tại Hội nghị ASEAN với Trung Quốc, các bên đã thông qua kế hoạch công tác thực hiện kế hoạch Hợp tác chiến lược giao thông vận tải ASEAN - Trung Quốc . Nhất trí giao cho Nhóm công tác về tham vấn hàng hải trao đổi và thống nhất về cơ chế tham vấn hàng hải, cũng như các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Hiệp định Vận tải biển.

Đối với Nhật, các bộ trưởng đã thông qua tuyên bố chung, trong đó có chương trình hành động về cải thiện môi trường trong ngành giao thông vận tải, hướng dẫn về cơ sở dữ liệu thống kê. Những văn kiện nhằm giảm thiểu khí thải CO2 và các tác nhân gây biến đổi khí hậu toàn cầu.

Với Hàn Quốc, các bên thống nhất hợp tác trong những lĩnh vực vận tải mặt đất, hàng không, hàng hải. Đồng thời ASEAN sẽ sớm trao đổi với Hàn Quốc để thúc đẩy kết nối giao thông.

T.VĂN