Bà Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, vừa được điều động giữ chức vụ trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, thay bà Nguyễn Thị Quyết Tâm vừa được bầu giữ chức vụ chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Nguyễn Văn Rảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy khối Dân Chính Đảng TP.HCM, cũng vừa được điều động giữ chức vụ trưởng ban Dân vận Thành ủy TP, thay bà Thân Thị Thư.

HX