Theo đó, VP là cơ quan tham mưu, giúp lãnh đạo TP tổ chức tiếp công dân để ghi nhận các yêu cầu, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của công dân; giải thích pháp luật đối với từng trường hợp cụ thể và hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tiếp nhận, xử lý bước đầu đơn kiến nghị, phản ánh, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo gửi đến lãnh đạo TP hoặc đơn do lãnh đạo TP chuyển giao. Thông báo truyền đạt nội dung kết luận, chỉ đạo tại các buổi tiếp công dân để các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện...

VP có quyền kiểm tra, đôn đốc thủ trưởng các cơ quan có liên quan trả lời việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân do VP chuyển đến và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo TP trong công tác tiếp công dân. Trụ sở làm việc của VP đặt tại số 15 Nguyễn Gia Thiều, phường 6, quận 3.

Đ.LIÊN