(PL)- Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) ngày 16-6 tổ chức tọa đàm đóng góp ý kiến dự thảo luật về hội. Nổi lên tại đây là các băn khoăn về đối tượng điều chỉnh của luật.

Theo dự thảo Luật về hội, luật này không áp dụng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... Một số đại biểu cho rằng luật nên điều chỉnh cả các tổ chức này nhằm thực hiện đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm sự công bằng, tính công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của các hội. Một số tổ chức đã có văn bản pháp luật quy định riêng như Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ cũng nên là đối tượng điều chỉnh của luật.

Việc các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có được thành lập hội hoặc tham gia hội tại Việt Nam cũng được các đại biểu khuyến nghị nên quy định để đáp ứng hội nhập quốc tế... Về thủ tục thành lập hội có ý kiến cho rằng còn rườm rà, kéo dài. Chẳng hạn, quy định thời gian thành lập các tổ chức khoa học - công nghệ mất 15 ngày trong khi thành lập hội phải mất 60 ngày.

CHÂN LUẬN