Đây là giải báo chí toàn quốc lần thứ 6 viết về ngành tài chính. Năm nay cuộc thi thu hút hơn 1.300 tác phẩm đến từ các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành tài chính. Sau khi tiến hành chấm thi, ban tổ chức đã chọn hơn 70 tác phẩm vào vòng chung khảo. Kết quả có một giải đặc biệt, năm giải A, 10 giải B, 20 giải C và 30 giải khuyến khích; mỗi giải tương ứng giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng, 6 triệu đồng, 4 triệu đồng, 3 triệu đồng và 2 triệu đồng.

TRÀ PHƯƠNG