(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý bổ sung Bảo tàng Báo chí Việt Nam vào quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020.

 

Theo đó, Bảo tàng Báo chí Việt Nam do Hội Nhà báo Việt Nam quản lý. Bảo tàng là nơi lưu giữ, phát huy giá trị của di sản báo chí Việt Nam; đồng thời ghi nhận, tôn vinh sự đóng góp của báo chí và các nhà báo cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó góp phần vào việc giáo dục truyền thống dân tộc cho mọi tầng lớp nhân dân…

 Dự kiến bảo tàng sẽ khánh thành vào năm 2015, trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

VT