Bình Phước sẽ đảm bảo quyền lợi của dân tại dự án Đồng Phú

Thứ Sáu, ngày 19/9/2014 - 06:45

(PL)- Ngày 18-9, ông Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, đã có buổi gặp các cơ quan báo chí trong tỉnh Bình Phước để thông tin về dự án Khu đô thị-dịch vụ-công nghiệp tại huyện Đồng Phú (dự án).

Theo ông Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước, cuộc gặp gỡ chỉ giới hạn trong các cơ quan báo, đài trong tỉnh để thông báo về việc trong hai ngày 15 và 16-9 người dân tập trung trước cổng UBND tỉnh để nêu ý kiến về dự án.

Cũng theo ông Thành, tỉnh sẽ tạo điều kiện tối đa để hỗ trợ, bồi thường cho người dân, đảm bảo quyền lợi cho người dân khi thực hiện dự án. “Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh dự án còn đang trong quá trình dự thảo và được niêm yết công khai tại các xã. Người dân được quyền góp ý, kiến nghị, đề xuất, phản ánh nguyện vọng của mình với UBND tỉnh để tỉnh hoàn thiện, trình HĐND tỉnh thông qua. Trong tuần tới chủ tịch tỉnh sẽ tiếp tục gặp gỡ người dân để đối thoại, lắng nghe nguyện vọng của người dân.

Dự án có quy mô hơn 14.500 ha thuộc địa bàn năm xã của huyện Đồng Phú. Từ khi có dự thảo chính sách về giá bồi thường, hỗ trợ thì dân các xã không đồng tình với mức bồi thường, tập trung lên UBND tỉnh để nêu ý kiến.

NGUYỄN ĐỨC

ĐỌC THÊM