Theo kết luận, cả hai ông Quang và Hoàng đều có thời gian phụ trách việc ký cấp giấy đỏ trên địa bàn huyện. Trong vụ án chia chác đất trái phép ở khu vực hồ Ba Bàu (Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh), cả hai ông đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ, thủ tục pháp lý do cán bộ tham mưu trình lên. Hậu quả, ông Quang đã ký cấp cho năm trường hợp với 12 ha đất không thu tiền theo quy định và ông Hoàng ký cấp cho tám trường hợp hơn 13 ha đất cũng không thu tiền, gây thất thoát tiền của nhà nước.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận sẽ có kiến nghị UBND tỉnh xử lý vi phạm hành chính của hai phó chủ tịch huyện này.

P.NAM