Nhiệm vụ của Văn phòng 3 là bố trí sắp xếp địa điểm làm việc các cơ quan thuộc Bộ KH&ĐT đang hoạt động tại Đà Nẵng; là đầu mối thông tin kinh tế, kế hoạch ở khu vực với Văn phòng Bộ; phối hợp với các đơn vị chức năng làm tốt công tác quản lý, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn về thu hút đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, nhằm tăng cường hiệu quả cho sự phát triển KT-XH cho khu vực miền Trung- Tây Nguyên.  

Theo NAM PHƯƠNG (Báo Đà Nẵng)