Ngày 4-3, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã phê bình Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) chậm báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý việc thực hiện chính sách đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Trước đó, tháng 9 và tháng 10-2008, Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết chính sách đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH báo cáo Thủ tướng kết quả trước 15-11-2008. Tuy nhiên, đến nay bộ này vẫn chưa báo cáo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH khẩn trương xử lý vấn đề trên và báo cáo Thủ tướng trong tháng 3-2009.

BPX (Theo website Chính phủ)