Ông Nguyễn Văn Rảnh sinh năm 1956 tại huyện Nhà Bè (TP.HCM), trình độ cử nhân chính trị, cử nhân luật.

T.LINH