Ngày 5-9, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho ông Nguyễn Thành Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Bộ TN&MT.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan trực thuộc Bộ TN&MT. Cơ quan này có chức năng tham mưu giúp bộ trưởng Bộ TN&MT thực hiện chức năng quản lý nhà nước về biển và hải đảo, thực hiện các dịch vụ công liên quan.

AT