Theo Bộ Tài chính, với mức nợ công tương đương 54,9% GDP trong năm 2011, mức nợ công hiện tại của Việt Nam là phù hợp với tiêu chuẩn an toàn về nợ theo thông lệ quốc tế.

Theo Bộ Tài chính, trong những năm tới, do nhu cầu đầu tư phát triển, nợ công dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng nhưng mức tăng này đã được dự báo và được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm năm 2011-2015; theo đó dư nợ công tới năm 2015 không quá 65% GDP. Bản tin về nợ công của Việt Nam do Bộ Tài chính phát hành thể hiện việc công khai thông tin về nợ công theo quy định của Luật Quản lý nợ công. Đồng thời thể hiện tính minh bạch của công tác quản lý tài chính nói chung và công tác quản lý nợ nói riêng, tránh được những nguồn tin không chính xác, sai lệch về tình hình nợ công của Việt Nam.

AX