Trả lời báo Pháp Luật TP.HCM chiều 28-12, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết ban lãnh đạo bộ, trực tiếp là Bộ trưởng đã nhận trách nhiệm trước Chính phủ về việc trong năm 2012.

Bộ đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật “chưa sát với thực tế”, “gây khó cho người dân” như thông tư 33, 34… Hai thông tư này có các quy định như “chỉ được bán thịt trong 8 tiếng” và các điều kiện “trái khoáy” đối với các cơ sở thu gom, kinh doanh trứng gia cầm.

“Hiện Cục Thú y đã nghiêm túc kiểm điểm về việc này. Đồng chí cục trưởng về hưu rồi nhưng những đồng chí đang công tác cũng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Vừa qua các đồng chí này đã phải làm kiểm điểm hai lần mới đạt yêu cầu. Hiện Bộ giao cho hội đồng kỷ luật của Bộ xem xét xử lý...” - ông Phát nói. Bộ trưởng cũng cho biết trong năm 2013 Bộ sẽ ban hành các quy chuẩn, quy tắc ứng xử, thực thi công vụ để chấn chỉnh hoạt động công vụ của công, viên chức ngành nông nghiệp.

TRỌNG PHÚ