(PL)- Chiều 25-11, QH đã biểu quyết thông qua Luật Tiếp công dân (có hiệu lực từ 1-7-2014) với 84,14% tổng số đại biểu tán thành.

Theo đó, bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ trực tiếp tiếp công dân ít nhất một ngày/tháng; chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp tiếp công dân ít nhất hai ngày/tháng; chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp tiếp công dân ít nhất một ngày/tuần. Ngoài ra, những người đứng đầu các cơ quan này sẽ tiếp công dân đột xuất trong trường hợp: vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia; vụ việc nếu không xem xét, chỉ đạo kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản Nhà nước...

Luật Tiếp công dân cũng bổ sung thêm Ban Nội chính tham gia tiếp công dân thường xuyên như đề nghị của nhiều đại biểu QH trong quá trình thảo luận. Theo đó, mặc dù số lượng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi chức năng của Ủy ban Kiểm tra, các ban đảng trung ương không nhiều nhưng việc bổ sung Ban Nội chính tham gia tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở rất cần thiết giúp lãnh đạo các cơ quan Đảng đánh giá, kiểm tra và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước.

BÌNH MINH