Ông Cường được Bộ Y tế phân công về làm viện trưởng từ tháng 4-2007.

Trước đó, hồi cuối năm 2012, Thủ tướng đã ký quyết định không bổ nhiệm lại chức vụ thứ trưởng Bộ Y tế đối với ông Cao Minh Quang. Ông Quang đã có những khuyết điểm, vi phạm như thiếu gương mẫu, vụ lợi khi vay tiền của cá nhân là lãnh đạo doanh nghiệp thuộc phạm vi phụ trách; phát ngôn, phản ánh không chính xác, thiếu thận trọng về một số vụ việc tại Bộ Y tế.

PL