Tại hội thảo, nhiều đại biểu đặt vấn đề liệu các góp ý thẳng thắn về Hiến pháp có được lắng nghe, tiếp thu đầy đủ không. “Điều 26 dự thảo quy định “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”. Chúng ta đưa vào như thế nhưng rồi liệu có thực hiện được không, hay chỉ là đưa vào cho “đẹp” Hiến pháp. Bởi qua thực tế hoạt động của mình, chúng tôi thấy ngay đến việc lập hội cũng không hề đơn giản chút nào” - ông Lê Minh Triết, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam, nêu ý kiến.

Theo ông Triết, việc góp ý Hiến pháp đang diễn ra rất sôi nổi nhưng đòi hỏi Ban soạn thảo phải lắng nghe một cách nghiêm túc. Chứ nếu chỉ nghe một cách hình thức rồi đưa các ý kiến góp ý vào kho tư liệu thôi thì sẽ không đi đến đâu cả.

Nhiều đại biểu cũng tỏ ra không đồng tình về Điều 2 dự thảo chỉ quy định “Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức...”. Ông Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đề nghị cần bổ sung giới doanh nhân vào nền tảng liên minh giai cấp. Ông Vũ Văn Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, đề nghị chỉ cần ghi tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân là đủ.

Trước các ý kiến trên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên khẳng định việc góp ý cho Dự thảo Hiến pháp là hết sức quan trọng bởi đây là đạo luật gốc. “Các quyền tự do đã được ghi trong Hiến pháp sẽ được thực thi bằng Hiến pháp và pháp luật” - ông Liên nói.

THÀNH VĂN