Theo bí thư Thành ủy TP Hà Nội, thước đo kết quả CCHC chính là hiệu quả thực hiện công việc có tốt hơn hay không; chính vì vậy công tác CCHC không chỉ dừng ở việc cải thiện thủ tục nhanh gọn mà phải tạo chuyển biến cả về tư tưởng, thái độ, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. “Nếu chỉ cười niềm nở với người dân mà không giải quyết được việc thì sẽ không đạt yêu cầu CCHC đặt ra” - ông Nghị nói.

Bí thư Thành ủy TP Hà Nội cũng chỉ rõ mặc dù công tác CCHC của TP Hà Nội những năm qua đã có biến chuyển tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số yếu kém; đặc biệt có một bộ phận cán bộ, công chức còn yếu kém về ý thức, thiếu trách nhiệm và khả năng thúc đẩy công việc chưa cao. Ông Nghị yêu cầu các cấp, các ngành cần coi CCHC là khâu đột phá trong công tác, phải có kế hoạch triển khai sâu rộng, trong toàn bộ máy. Cùng với đó là việc nâng cao năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ, đãi ngộ phù hợp cho đội ngũ cán bộ, công chức để ngăn chặn việc nhũng nhiễu khi giải quyết các thủ tục.

TRỌNG PHÚ