Nhiều cán bộ, công chức còn nặng về mệnh lệnh hành chính, chưa tích cực giải thích, hướng dẫn cho nhân dân.

 

“Cán bộ cần phải tăng cường lắng nghe, tiếp xúc đối thoại với nhân dân, cầu thị tiếp thu, có trách nhiệm khi giải quyết kiến nghị thông qua tiếp xúc đối thoại”. Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Rảnh đã phát biểu như thế tại Hội nghị sơ kết năm năm thực hiện pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn từ năm 2008 đến 2013, do UBND TP tổ chức, sáng 10-4.

Báo cáo của UBND cũng nêu lên những mặt hạn chế trong quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở như: việc phát huy vai trò giám sát của mặt trận và đoàn thể ở một số nơi còn hạn chế; hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư công cộng còn hình thức, chưa phát huy vai trò đại diện của nhân dân… “Phải làm được vai trò đại diện cho nhân dân là phản ánh đúng nguyện vọng chính đáng, hợp pháp lẫn hợp tình của nhân dân. Tránh tình trạng nghe báo cáo nhất trí nhưng khi làm thì còn nhiều người dân phản đối” - ông Rảnh nói.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận, Phó trưởng Ban Chỉ đạo TP, về thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhìn nhận bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện pháp lệnh này trong năm năm qua còn nhiều thiếu sót, yếu kém cần khắc phục như một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức công tác thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện. Cùng đó, cán bộ, công chức một số nơi còn nặng về mệnh lệnh hành chính, chưa tích cực giải thích, hướng dẫn cho nhân dân; chưa thực sự sâu sát, lắng nghe và phản ánh kịp thời, đầy đủ những thắc mắc, kiến nghị của người dân cho lãnh đạo cấp trên; còn đùn đẩy trách nhiệm…

Ông Thuận yêu cầu trong thời gian tới, ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở các cấp cần rà soát lại để tìm nguyên nhân và cách khắc phục nhằm làm tốt hơn công tác này. “UBND phường, xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể  thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó phải gắn việc này với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở” - ông Thuận nhấn mạnh.

HOÀNG LAN

 

Theo báo cáo của UBND TP, qua năm năm triển khai, phần lớn các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, nhân dân phát huy được quyền làm chủ thông qua việc bàn bạc thảo luận và quyết định những vấn đề liên quan đến lợi ích chính đáng của mình; góp ý xây dựng chính quyền, hiến kế để xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh… Công tác cải cách hành chính ngày càng cải thiện, cán bộ công chức có thái độ niềm nở hơn khi giải quyết hồ sơ liên quan đến người dân, công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo được tiến hành đúng quy định, ngày càng hạn chế khiếu kiện kéo dài.