(PL)- Sáng 2-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã tổ chức tọa đàm “Những giải pháp nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng”.

Tại hội thảo, bà Phạm Phương Thảo, cựu chủ tịch HĐND TP.HCM, cho rằng cần khuyến khích người đứng đầu các cấp ủy sắp xếp báo cáo nghị quyết trực tuyến cho địa phương, cơ sở. Làm được việc này, các lãnh đạo sẽ có điều kiện liên hệ thực tiễn địa phương, cơ sở sâu sát hơn. Qua đó, chất lượng báo cáo viên cũng cần được nâng lên.

ThS Trần Thị Hà Vân - Học viện Cán bộ TP.HCM cho rằng đội ngũ báo cáo viên cấp ủy hiện nay còn thiếu và yếu về trình độ lý luận, chuyên môn của từng lĩnh vực, kỹ năng truyền đạt còn hạn chế, thiếu tính hấp dẫn, lôi cuốn người nghe. Nếu khắc phục được điểm này thì việc học tập nghị quyết sẽ được nâng cao chất lượng.

Ở góc độ địa phương, ông Đặng Tấn Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình, cho rằng một số cán bộ, đảng viên còn tư tưởng đối phó, sao chép và chưa liên hệ thực tiễn địa phương gắn với trách nhiệm được giao trong việc viết bài thu hoạch học nghị quyết. “Một số ít cán bộ, đảng viên chưa thấy rõ trách nhiệm của mình, chưa tích cực, tự giác tham gia học tập nghị quyết” - ông Tuyên nói.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cho rằng việc truyền đạt, học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết là một chuỗi công việc, là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng truyền tải đường lối quan điểm của Đảng đến đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Theo bà Tâm, việc học nghị quyết đặt yêu cầu rất cao với đội ngũ báo cáo viên. Báo cáo viên phải làm chủ được nội dung báo cáo, quán xuyến nội dung, có phương pháp phù hợp, quan sát đối tượng, hiểu đối tượng để báo cáo nghị quyết mang tính gợi mở, định hướng.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Thân Thị Thư đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng, chi bộ cơ sở phải thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên về ý thức tự giác học tập, tự nghiên cứu và tích cực tham gia thảo luận các nghị quyết của Đảng, kế hoạch thực hiện của địa phương, đơn vị. Trong học tập phải dành thời gian thích đáng thảo luận và thông qua chương trình hành động của cấp ủy.

TÁ LÂM