Các nữ nghị sĩ ASEAN thảo luận và đưa ra khuyến nghị về một cơ chế hợp tác khu vực nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các nữ nghị sĩ trong việc xây dựng pháp luật và lồng ghép giới.

Nữ nghị sĩ các nước ASEAN tại hội nghị.

Theo bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam, để có thể tham gia hiệu quả vào quá trình làm luật, nữ nghị sĩ Quốc hội cần có những kỹ năng đặc thù, trong đó kỹ năng tham vấn và phản biện là quan trọng nhất.

“Để nâng cao năng lực làm luật cho các nữ nghị sĩ cần sửa đổi quy trình lập pháp, có cơ chế khuyến khích nữ nghị sĩ thực hiện quyền sáng kiến lập pháp” - bà Mai đề xuất.

ĐỨC MINH