Trả lời câu hỏi của một số cử tri về những vấn đề liên quan tới chủ quyền của đất nước, Chủ tịch nước nêu rõ: “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ là một trong những vấn đề hệ trọng mà Đảng, nhà nước cùng toàn dân quan tâm và đặc biệt coi trọng. Chủ quyền và lợi ích của dân tộc đã và đang được bảo đảm về mọi mặt”.

Tại quận 2, các cử tri đã đề cập đến bức xúc kéo dài của người dân về tình trạng bất hợp lý trong các quy định về đền bù, giải tỏa; các dự án treo hàng chục năm, tác động tiêu cực về nhiều mặt tới đời sống của người dân...

Sau khi lắng nghe ý kiến người dân, Chủ tịch nước nói: “Tôi ghi nhận và sẽ phản ánh đầy đủ với các cơ quan có trách nhiệm, kể cả cấp cao nhất để những nguyện vọng chính đáng của bà con được đáp ứng”.

LX