(PL)- Tin từ Thường trực HĐND TP Cần Thơ ngày 6-2, cho biết HĐND TP Cần Thơ khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) sẽ họp phiên bất thường trong ngày 8-2 để thực hiện công tác nhân sự của UBND TP.

Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011-2016, đồng thời quyết nghị thông qua nghị quyết công nhận kết quả bầu.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đương nhiệm là ông Nguyễn Thanh Sơn, từ giữa tháng 4-2013 do tình hình sức khỏe phải điều trị dài ngày. Từ thời điểm đó đến nay việc điều hành hoạt động của UBND TP được tạm giao cho ông Lê Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực.

GIA TUỆ