Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Hòa Bình lưu ý Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ quan tâm chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ để giải quyết vướng mắc trong công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử đang diễn ra tại địa phương.

Theo đánh giá sơ bộ của Đoàn công tác số 4, Cần Thơ còn một số hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng như: công tác phối hợp nắm bắt thông tin giữa các cơ quan tố tụng với cơ quan khác còn khó khăn; công tác kiểm tra, tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị của thành phố chưa thực sự hiệu quả…

GIA TUỆ - THIÊN SƠN