(PL)- Ngày 3-7, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã dự Đại hội Đảng bộ quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) nhiệm kỳ 2010-2015.

Đảng bộ quận Bình Thủy được Thành ủy TP Cần Thơ chọn làm điểm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và thực hiện bầu trực tiếp bí thư.

Trong năm năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 16,5%. Đảng bộ quận Bình Thủy đã đề ra mục tiêu cho giai đoạn 2010-2015 phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 18% và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp-thương mại, dịch vụ-nông nghiệp đô thị. Đại hội sẽ làm việc đến hết ngày 4-7.

GIA TUỆ