Cạnh tranh để chọn người tài đức
Bầu trưởng ấp và lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo xã là hai bước tập dượt để thực hiện thành công chủ trương này.

Đề án thí điểm nhân dân bầu trực tiếp chủ tịch xã tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các tầng lớp trong xã hội. Báo Pháp luật TP.HCM xin giới thiệu tiếp các ý kiến.

Ông Trương Tiến Triển, Chủ tịch UBND xã Long Hòa, huyện Cần Giờ:

Càng nhiều ứng cử viên càng tốt

Tôi hoàn toàn ủng hộ việc thí điểm dân bầu trực tiếp chủ tịch xã. Cấp xã là cấp tiếp xúc nhiều và trực tiếp với người dân, vì vậy người dân sẽ nắm bắt được nhiều thông tin về các ứng cử viên để xem xét, chọn lựa. Nếu có hai hay nhiều ứng cử viên được đưa ra để dân bầu thì càng tốt. Sự cạnh tranh giữa các ứng cử viên sẽ giúp người dân chọn lựa được người mà họ tin tưởng. Ứng cử viên bị đánh rớt chắc chắn phải có lý do nào đó nên người dân không chọn. Hơn nữa, để dân bầu trực tiếp như vậy sẽ tạo điều kiện cho người đắc cử sau này làm việc thuận lợi hơn vì đã được đa số người dân bầu chọn và ủng hộ.

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Đa Phước, huyện Bình Chánh:

Người dân có thể cách chức chủ tịch xã

Để dân bầu trực tiếp chủ tịch xã thì người được bầu sẽ được dân tín nhiệm cao. Nhưng để dân bầu trực tiếp cũng dễ xảy ra tình trạng bầu theo cảm tính. Có nhiều người làm tốt công tác vận động quần chúng dễ được dân tín nhiệm rồi bầu. Hiện nay, người dân cũng chưa quan tâm lắm đến yếu tố trình độ, năng lực. Vì vậy, có nhiều người đủ trình độ, năng lực nhưng không giỏi công tác quần chúng, không được dân biết đến nhiều khi lại không được dân tín nhiệm.

Theo tôi, nếu để người dân bầu trực tiếp chủ tịch UBND xã thì cũng nên để người dân quyết định thời hạn công tác của chủ tịch xã thay vì theo nhiệm kỳ. Khi dân phát hiện chủ tịch UBND xã có sai phạm có thể cách chức trực tiếp chứ không phải điều động, luân chuyển công tác như lâu nay.

Chuyên gia hành chính Diệp Văn Sơn:

Đã có hai bước “tập dượt”

Trên thực tế nhiều năm qua, có thể coi đã có hai bước “tập dượt” cho đề án này.

Thứ nhất, chúng ta đã tổ chức bầu trực tiếp trưởng ấp. Tuy ấp không phải là một đơn vị hành chính nhưng lại là cánh tay nối dài của xã, trực tiếp điều hành các công việc của chính quyền cơ sở trên địa bàn. Để dân bầu trưởng ấp đã góp phần không nhỏ nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, của chính quyền cơ sở. Thứ hai, trong thời gian qua, MTTQ đã chủ trì lấy phiếu tín nhiệm đối với hai chức danh chủ tịch UBND và chủ tịch HĐND xã. Kết quả phiếu tín nhiệm của ai dưới 50% thì người đó không có lý do gì tồn tại. Có thể nói rằng hai công việc trên chính là sự “tập dượt” để chúng ta có thêm nhiều kinh nghiệm để thực hiện thí điểm dân bầu trực tiếp chủ tịch xã.

Việc bầu trực tiếp chủ tịch xã cần được hợp pháp hóa. Nội dung này đã được đưa vào nghị quyết của Đảng nhưng trước tiên Quốc hội phải ra nghị quyết cho phép thí điểm. Vì bầu trực tiếp chủ tịch xã là nội dung vượt ra ngoài quy định của Luật Tổ chức HĐND, UBND và Luật Bầu cử đại biểu HĐND hiện hành.

T.HẰNG - M.CƯỜNG