Theo đó, chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, chủ tịch UBND các huyện Phúc Thọ, Chương Mỹ, Thường Tín bị phê bình đích danh, phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc công tác thu nộp phí sử dụng đường bộ tại địa phương. Ông Sửu cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thu, nộp phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn trong năm 2014. Và chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm về kết quả thu, nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô tại địa phương.

TRỌNG PHÚ