TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích dân tộc

CHÂN LUẬN
1  2  3  4  5

Thứ Tư, ngày 18/11/2020 - 12:46

(PLO)- "Xoá bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần, giai cấp; chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc để Mặt trận các cấp thực sự là trung tâm đoàn kết..." - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. 

“Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử, trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước”- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam sáng nay (18-11).

Chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích dân tộc - ảnh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định MTTQ xứng đáng là tổ chức đại diện cho nhân dân. Ảnh: MTTQ

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ông cha ta đã từng tổng kết: "Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"; "Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết"; "Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng"; "Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"...

“Trong thời đại Hồ Chí Minh, xây dựng ý chí và tinh thần đoàn kết được xác định là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bác Hồ đã nói: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công" -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Sau khi điểm lại quá trình hình thành, hoạt động và đóng góp vào công cuộc đoàn kết, xây dựng đất nước của Mặt trận suốt 90 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng: Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xứng đáng là tổ chức đại diện của nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta.

Với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã hai lần vinh dự được trao tặng Huân chương Sao vàng - phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước. Nhân dịp này, MTTQ Việt Nam tiếp tục vinh dự được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh quốc tế và trong nước có những diễn biến mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị MTTQ tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên quyết, kiên trì bảo vệ, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

“MTTQ Việt Nam cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo: Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, và chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc"" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Đề cập đến ý nghĩa của “đại đoàn kết dân tộc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý MTTQ các cấp cần quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ phát huy dân chủ, tinh thần thân ái, trao đổi, bàn bạc, bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng, thông cảm lẫn nhau.

“Xoá bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần, giai cấp; chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc để Mặt trận các cấp thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích dân tộc - ảnh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ. Ảnh: MTTQ

Ông cũng yêu cầu MTTQ trong giai đoạn mới cần làm tốt hơn vai trò nòng cốt trong hiệp thương, giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, Luật MTTQ Việt Nam và các quy định của Bộ Chính trị. Ông cũng yêu cầu MTTQ tăng cường giám sát để tạo sự đồng thuận; chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở.

“Tin dân và tôn trọng dân, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân” -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Ông cũng nhấn mạnh Nhà nước cần tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động của Mặt trận; phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn nữa với Mặt trận. Đặc biệt, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước về phong cách dân vận theo hướng: "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"; "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", thực sự vì nhân dân, phục vụ lợi ích của nhân dân…

Sau khi lưu ý MTTQ cần tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phòng chống tham nhũng… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng MTTQ các cấp với quyết tâm mới, khí thế mới, sẽ tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ, thiết thực và hiệu quả hơn.

Khi đó, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền sẽ tạo thành sức mạnh to lớn để “xây dựng Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh”.

CHÂN LUẬN

ĐỌC THÊM