Chẳng hạn, theo quy định hiện hành, mỗi năm doanh nghiệp phải báo cáo thuế 12 lần, chi phí mỗi lần 250.000 đồng. Tính ra, hơn 325.000 doanh nghiệp trên cả nước phải tốn kém 975 tỉ đồng mỗi năm cho thủ tục này. Nay rà soát mà giảm được gánh nặng báo cáo thuế xuống bốn lần/năm thì xã hội sẽ tiết kiệm được 650 tỉ đồng.

Theo ông Phúc, bước đầu thống kê, rà soát TTHC cho thấy khả năng cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về TTHC là rất lớn. Tuy nhiên, vẫn còn những nơi rà soát rất hình thức, đối phó. Những trường hợp như vậy, tổ công tác của Chính phủ sẽ kiên quyết trả lại kết quả rà soát. “Như hai bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông triển khai rất chậm, không rút kinh nghiệm thì ra họp Chính phủ sẽ bị phê bình” - ông Phúc nói.

N.NHÂN