(PL)- Cùng với tuyên bố nối lại ODA cho Việt Nam, ngày 23-2, Bộ Ngoại giao Nhật Bản công bố các giải pháp phòng chống tham nhũng mà Ủy ban hỗn hợp Việt-Nhật về phòng ngừa tham nhũng ODA đã đệ trình và được chính phủ hai nước thông qua.

Việt Nam sẽ thiết lập bên thứ ba độc lập để giám sát việc đấu thầu các dự án ODA, đồng thời phát triển hệ thống đấu thầu điện tử để loại bỏ gian lận, tiêu cực ngay trong năm nay.

Tháng 6 tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải ban hành các quy định về tiếp nhận, xử lý thông tin nghi vấn tham nhũng liên quan đến ODA. Tháng 6-2010, Việt Nam sẽ ban hành một luật riêng về bảo vệ nhân chứng, gồm cả người nước ngoài khi cung cấp thông tin về sự việc nghi vấn tham nhũng. Phía Việt Nam cam kết tháng 6 tới sẽ phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp Quốc về phòng chống tham nhũng.

Việt Nam cam kết thúc đẩy điều tra các vụ tham nhũng và chia sẻ thông tin với chính phủ Nhật Bản. Hai nước thống nhất sẽ chia sẻ thông tin về các công ty dính líu đến tham nhũng với các tổ chức quốc tế và nhà tài trợ khác.

Các cam kết trên được chính phủ hai nước Việt Nam, Nhật Bản đưa ra sau khi phía Nhật phát hiện Công ty Tư vấn PCI của Nhật hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sỹ - Giám đốc Ban quản lý dự án đại lộ Đông-Tây và môi trường nước TP.HCM, dự án có vốn ODA của Nhật.

NG.NHÂN