Chính phủ sẽ giảm bội chi
(PL)- Trong phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội thứ 8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho hay kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế chưa vững chắc, trong đó bội chi ngân sách còn cao, nợ công tăng nhanh.

Trình bày báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết: Dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, kinh tế-xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực. Cụ thể, lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định tốt hơn; tỉ giá, thị trường ngoại hối ổn định; dự trữ ngoại tệ tăng, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Đồng thời, niềm tin vào đồng tiền Việt Nam tăng lên.

Vẫn bảo đảm trả nợ đầy đủ

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế chưa vững chắc. Đáng lưu ý là bội chi ngân sách còn cao, nợ công tăng nhanh. Tỉ lệ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với tổng thu ngân sách năm 2014 khoảng 14,2% (theo quy định của Chiến lược nợ công là không quá 25%) nhưng nếu tính cả vay để đảo nợ và trả nợ vay về cho vay lại thì khoảng 26,2%.

Tại phần ghi chú trong báo cáo, Chính phủ cho biết thêm đến cuối năm 2013 dư nợ công bằng 54,2%; dư nợ Chính phủ bằng 42,3%; dư nợ nước ngoài của quốc gia bằng 37,3% GDP. Dự kiến đến hết năm 2014, dư nợ công bằng 60,3%; dư nợ Chính phủ 46,9%; dư nợ nước ngoài của quốc gia 39,9% GDP. Trong điều kiện kinh tế phát triển không thuận lợi, thu ngân sách nhà nước có nhiều khó khăn, việc Việt Nam đã bước vào nhóm nước có thu nhập trung bình nên tỉ trọng vay trong nước tăng lên và việc huy động trái phiếu chính phủ chủ yếu là dưới năm năm dẫn đến nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ trong ngắn hạn tăng lên. Thế nhưng Chính phủ khẳng định vẫn bảo đảm trả nợ đầy đủ, không để phát sinh nợ quá hạn.

Chính phủ sẽ giảm bội chi - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015. Ảnh: TTXVN

Không tăng chi thường xuyên ngoài lương

Thủ tướng khẳng định năm 2015 sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô. Bên cạnh việc đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng thì sẽ nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn và vững chắc hơn năm 2014.

Chính phủ cũng khẳng định sẽ tập trung thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa, kiểm soát tốt lạm phát. Ngoài việc điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến lạm phát, tăng dư nợ tín dụng phù hợp với yêu cầu tăng trưởng gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng, Chính phủ sẽ ổn định tỉ giá, thị trường ngoại hối, tăng dự trữ ngoại tệ và bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam.

Chính phủ còn cam kết năm 2015 sẽ triệt để tiết kiệm chi ngân sách, không tăng chi thường xuyên ngoài lương; bảo đảm bội chi theo kế hoạch. Ngoài ra, Chính phủ nhấn mạnh sẽ tập trung cải cách hành chính, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện Đề án cải cách công vụ công chức, Chính phủ sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật.

Sử dụng bội chi gây ảnh hưởng tăng trưởng

Thẩm tra báo cáo kinh tế-xã hội của Chính phủ, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng: Do cân đối ngân sách rất khó khăn nên Nhà nước đã phải sử dụng hết các tiềm lực tài chính công; huy động nguồn trái phiếu chính phủ ở mức cao và cả việc sử dụng bội chi để bù đắp chi thường xuyên. Điều này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội không chỉ cho năm nay mà sẽ không đủ vốn đầu tư bố trí phục vụ tăng trưởng cho các năm tiếp theo.

Nợ công đã chạm trần

Nếu cộng với 85.000 tỉ đồng trái phiếu chính phủ thì mức bội chi đã là 7% GDP, có nghĩa không hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm năm đã được Quốc hội quyết định (4,5% GDP). Do đó Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Chính phủ cần có lộ trình giảm bội chi, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

Tương tự, đối với vấn đề nợ công, theo báo cáo của Chính phủ năm 2015 ước đạt 64,5% GDP, dưới trần nợ công mà Quốc hội cho phép là 65% GDP. Tỉ lệ nợ công vẫn ở dưới mức cho phép nhưng đã chạm mức trần. 

Ông PHÙNG QUỐC HIỂN,
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách

THÀNH VĂN