(PL)- Sáng 12-9, làm việc với Đảng đoàn Ủy ban MTTQ VN TP.HCM về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014.

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng yêu cầu MTTQ và các đơn vị thành viên phải tăng cường, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân trong tham gia xây dựng và phát triển TP bằng những chương trình hành động cụ thể. Trong đó cần đề cập đến những vấn đề mà người dân đang đòi hỏi, đang bức xúc, đang cần có sự giải quyết của chính quyền cũng như cần sự hỗ trợ của chính quyền để người dân cùng chung tay góp sức tự giải quyết với nhau.

Đối với công tác giám sát và phản biện ở cơ sở, ông Võ Văn Thưởng đề nghị MTTQ TP hướng dẫn để các Mặt trận quận, huyện chọn những việc cụ thể, đặc biệt là về công tác cải cách thủ tục hành chính để tập trung giám sát. Trong đó cần làm rõ vì sao chủ trương, pháp luật, chính sách đều đã có nhưng lại không đi vào đời sống của người dân, bị người dân bức xúc. “Nếu giám sát, phản biện mà MTTQ các cấp chọn trúng vấn đề người dân quan tâm, bức xúc nhất thì chắc chắn sẽ được dân ủng hộ ngay” - ông Thưởng nói.

Ông Thưởng cũng đề nghị MTTQ TP tăng cường phản biện xã hội cho phù hợp những vấn đề sát sườn với đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò nhân sĩ, trí thức trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng TP ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

TÁ LÂM