Hôm nay (7-3), các bộ trưởng - tư lệnh ngành cùng bí thư, chủ tịch các tỉnh, thành trên cả nước sẽ họp tại Hà Nội để đánh giá toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm năm qua.

Nói là toàn diện vì hội nghị này sẽ sơ - tổng kết ở cả ba khía cạnh: Luật PCTN của Nhà nước, Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) của Đảng cũng về PCTN và giai đoạn đầu Chiến lược quốc gia về PCTN. Đánh giá công tác PCTN vào lúc này còn quan trọng hơn, bởi Trung ương vừa ban hành nghị quyết về những vấn đề cấp bách trong chỉnh đốn, xây dựng Đảng và mới tuần trước, một hội nghị toàn quốc lớn về nội dung này được tổ chức ở Hà Nội.

Nếu đọc kỹ nghị quyết chỉnh đốn Đảng sẽ thấy PCTN là vấn đề mấu chốt nhất của Đảng hiện nay. Nghị quyết chỉ ra ba vấn đề cấp bách nhất, trong đó, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, làm cho quần chúng oán than nhất, gây mất lòng tin nhất, làm xói mòn bản chất Đảng nhất chính là sự suy thoái cả về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong Đảng. Do đó, đây là “mắt xích”, là khâu đột phá phải làm cho được, qua đó mới tạo chuyển biến trong xây dựng Đảng.

Trong “mắt xích” ấy, Tổng Bí thư phân tích, cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận quan tâm nhiều nhất, bức xúc nhất là tình trạng tham nhũng, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm… ở một bộ phận đảng viên có chức, có quyền, cả trong một số cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, đương chức hoặc thôi chức.

Vì thế, xây dựng, chỉnh đốn Đảng được hay không, còn tùy thuộc liệu chúng ta có chống được tham nhũng?

Nhưng câu hỏi trên không dễ trả lời. Năm năm trước, Nghị quyết Trung ương 3 đặt ra mục tiêu “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí…”. Đến nay, chẳng khó để thấy rằng cả nhiệm kỳ vừa qua, mục tiêu ấy chưa đạt được.

Giải pháp đầu tiên cho cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này là nghiêm khắc phê - tự phê với tinh thần Bộ Chính trị, Trung ương làm trước để dưới noi gương. Vậy thì để mổ xẻ nguyên nhân tại sao PCTN kết quả hạn chế như vậy, đầu tiên các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, từ người đứng đầu tới các ủy viên chuyên trách và không chuyên trách, từ thường trực tới kiêm nhiệm cần nghiêm khắc phê - tự phê.

Làm thế để có thể tìm ra được giải pháp đột phá thúc đẩy cuộc chiến chống giặc nội xâm - tham nhũng. Làm thế để xây dựng, chỉnh đốn Đảng có chuyển biến thực sự, không để kéo dài mãi tình trạng nghị quyết hay thế mà yếu kém vẫn còn nguyên, thậm chí trầm trọng hơn.

NGHĨA NHÂN