Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá thời gian qua báo chí đã góp phần tích cực trong thông tin đối ngoại, kịp thời thể hiện chính kiến trước những luận điệu xuyên tạc tình hình Việt Nam trên trường quốc tế... Để nâng cao hiệu quả công tác này, nhiều ý kiến phát biểu cho rằng cần có sự chủ động và phối hợp nhịp nhàng giữa cơ quan quản lý báo chí, cơ quan ngoại giao, cơ quan hữu quan khác với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận.

L.KIÊN