Sáng 30-8, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức công bố Sách vàng sáng tạo 2018. Đây là hoạt động thường niên được tiến hành từ năm 2016 và được tổ chức vào dịp Quốc khánh hằng năm.

Chủ tịch nước dự lễ công bố Sách vàng sáng tạo 2018 - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao 73 công trình, giải pháp sáng tạo được công bố nhân dịp 73 năm thành lập nước.

Năm nay, 73 công trình, giải pháp sáng tạo được công bố vẫn được đánh giá là những công trình xuất sắc, tiêu biểu. Những công trình này được ứng dụng hiệu quả trong các lĩnh vực: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; phát triển kết cấu hạ tầng; năng lượng tái tạo; thích ứng với biến đổi khí hậu; quốc phòng, an ninh…  

Bày tỏ vui mừng khi đến dự lễ công bố Sách vàng sáng tạo 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói: “Tiếp theo thành công ban đầu của Sách vàng sáng tạo Việt Nam các năm 2016 và 2017, việc ra mắt Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018 với 73 công trình, giải pháp sáng tạo tiêu biểu là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với nền khoa học, công nghệ nước nhà”.

Chủ tịch nước đánh giá cao, biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc mà đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ nước nhà đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua.

Theo Chủ tịch nước, thế giới đang bước vào giai đoạn đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tác động to lớn đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đối với nước ta, cuộc cách mạng này sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, rút ngắn khoảng cách phát triển với các nước tiên tiến nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

“Trong bối cảnh đó, đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ; đẩy mạnh nghiên cứu và nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng khoa học, công nghệ, phục vụ thiết thực việc phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh” - Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước dự lễ công bố Sách vàng sáng tạo 2018 - ảnh 2
Sách vàng sáng tạo được khởi động từ năm 2016, thời Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân còn làm chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Hôm nay, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng tham dự và trao chứng nhận giải thưởng Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2018 cho một số tác giả.

Ghi nhận những nỗ lực của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, Chủ tịch nước cũng đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và chú trọng tạo môi trường làm việc, nghiên cứu khoa học thuận lợi.

Nhắc lại lời khẳng định của TS Thân Nhân Trung năm 1442 “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và càng lớn lao”, Chủ tịch nước nói: “Tôi mong muốn và tin tưởng đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ nước nhà tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống hiếu học, thông minh, sáng tạo của cha ông ta, nỗ lực phấn đấu, vươn lên đạt trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến ở khu vực và trên thế giới”.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Sách vàng sáng tạo là một biểu hiện của truyền thống đoàn kết, hiếu học, trọng đức, trọng tài của dân tộc Việt Nam; đức tính thông minh, sáng tạo, cần cù của người Việt Nam.

Chủ tịch nước dự lễ công bố Sách vàng sáng tạo 2018 - ảnh 3
Chủ tịch nước và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao chứng nhận Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2018 cho các tác giả.

Ông Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng Sách vàng sáng tạo Việt Nam ngày một phát huy giá trị, mang lại hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân “cống hiến sức lực, trí tuệ và thi đua sáng tạo; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”".