Nhân Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam 1-7-2009, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có thư gửi cán bộ, nhân viên ngành y tế và toàn thể nhân dân.

Bức thư có đoạn viết: Cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế, nhất là các đơn vị quản lý BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện nghiêm các quy chế chuyên môn và quy định của Luật BHYT, nâng cao y đức và chất lượng phục vụ người bệnh... Cơ quan chức năng đảm bảo chủ đề của Ngày BHYT Việt Nam năm 2009 là “Chất lượng và sự hài lòng của người bệnh” trở thành thực tiễn trong cuộc sống.

Ngày 1-7 năm nay được chọn là Ngày BHYT Việt Nam và là năm đầu tiên thực hiện chính sách quan trọng này theo luật.

VX (Theo Báo điện tử ĐCSVN)