Theo đó, Đại Lộc đã nỗ lực kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống còn 15,4%; năm 2011, toàn huyện xây dựng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa gần 1.000 nhà tình nghĩa, nhà ở cho hộ nghèo. Tuy nhiên, Đại Lộc là một huyện vùng trũng của Quảng Nam, cơ sở hạ tầng giao thông nối các vùng thiết yếu còn yếu kém, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Quảng Nam. Ảnh: LÊ PHI

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu huyện Đại Lộc nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, bởi đây là nguồn lực, là sức mạnh lớn lao. Chủ tịch nhấn mạnh rằng huy động được nguồn lực này thì khó khăn, trở ngại nào cũng có thể vượt qua.

TX - L.PHI