Chủ tịch Quốc hội dâng hương, tưởng nhớ Hồ Chủ tịch
(PL)- Sáng 10-2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dâng hương, tưởng nhớ Hồ Chủ tịch tại Nhà 67, thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. 

 

VOV cho biết Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ sự xúc động sâu sắc, tỏ lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Hơn 45 năm qua, thực hiện Di chúc của Người, Quốc hội luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng nước Việt Nam công bằng, dân chủ, văn minh” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết.

Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận và biểu dương tập thể cán bộ, công nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn và bảo vệ nguyên vẹn các kỷ niệm, hiện vật gắn với cuộc đời của Bác. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là những tài sản vô giá, mang tính lịch sử và giá trị văn hóa tinh thần đặc biệt.

Nhà 67 - được gọi tên theo năm công trình xây dựng và hoàn thành (năm 1967) được xây dựng theo chỉ thị của Bộ Chính trị bố trí nơi làm việc cho Bác để phòng tránh chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc. 

Đây cũng là nơi Bác tiếp các vị lãnh đạoTrung ương Cục Miền Nam, ở Quân khu V ra họp và làm việc. Căn nhà này cũng là nơi Bác dưỡng bệnh và qua đời.

TLL