Chú trọng thanh tra những nơi dễ tham nhũng
Năm 2014 sẽ thanh tra chuyên đề diện rộng về quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ vốn ngân sách, trái phiếu chính phủ.
“Trong năm 2014, ngành thanh tra cần chú trọng hoạt động thanh tra ở những lĩnh vực còn nhiều sơ hở, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: Quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, doanh nghiệp nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia...”. Đó là lưu ý của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ của ngành thanh tra năm 2014 vào sáng 8-1.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Lê Tiến Hào cho biết trong năm 2013, ngành thanh tra đã phát hiện 45 vụ, 99 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 354 tỉ đồng. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng tiếp tục diễn biến phức tạp và xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc, bất bình trong xã hội. Việc tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị và việc phát hiện tham nhũng qua thanh tra kết quả còn hạn chế, chưa tương xứng với thực trạng vi phạm.

Dự kiến trong năm 2014, TTCP sẽ tổ chức thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ. Theo TTCP, việc huy động và sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ hiện nay phân cấp quá rộng lại thiếu các biện pháp quản lý đồng bộ. Chính điều này đã dẫn tới tình trạng phê duyệt quá nhiều dự án vượt khả năng cân đối, thời gian thi công kéo dài, kế hoạch đầu tư bị cắt khúc ra từng năm, hiệu quả đầu tư kém gây phân tán, lãng phí nguồn lực, phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đáng chú ý là tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản diễn ra khá phổ biến và ở mức độ khá nghiêm trọng đã và đang ảnh hưởng xấu đến an ninh tài chính, an toàn nợ công và tăng trưởng kinh tế bền vững. Đây chính là nguyên nhân Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ngành thanh tra thực hiện thanh tra chuyên đề trong năm 2014 để phát hiện những sơ hở, yếu kém, vi phạm trong việc thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ. Qua đó chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan (gắn với trách nhiệm cá nhân) trong việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong thời gian qua.

 T.HẰNG