Trong đó, dự kiến việc cấp mã số định danh sẽ được triển khai từ tháng 6-2013 đến tháng 5-2014. Số định danh cá nhân sẽ gồm 12 chữ số, cấp cho mỗi công dân Việt Nam từ khi khai sinh, không thay đổi trong suốt cuộc đời, không lặp lại ở người khác.

UBND cấp xã cấp số định danh cá nhân cho công dân mới sinh khi đăng ký khai sinh kể từ ngày Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành. Đối với công dân đã đăng ký khai sinh trước ngày Luật Hộ tịch có hiệu lực, công an cấp huyện, cấp tỉnh có thẩm quyền cấp mã số định danh khi công dân thực hiện đăng ký thường trú hoặc cấp mới, đổi, thay thế chứng minh nhân dân.

Theo tính toán của Bộ Tư pháp, nếu triển khai thực hiện đề án, ước tính hằng năm sẽ cắt giảm khoảng 3.400 tỉ đồng chi phí về thời gian điền thông tin công dân trên mẫu đơn, tờ khai và hoạt động sao chụp, chứng thực.

PL (Theo GD&TĐ)