Theo đó, các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; không tổ chức du xuân, dự lễ hội, liên hoan sa đà, lãng phí.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương và các địa phương tập trung chỉ đạo, động viên các đơn vị, doanh nghiệp khẩn trương thực hiện các biện pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các công trình sản xuất điện, bảo đảm đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tích cực triển khai Đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và khẩn trương trình Thủ tướng phê duyệt Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng... Bộ NN&PTNT và các địa phương tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; đặc biệt tập trung việc khống chế, dập dịch heo tai xanh mới tái phát, không để lây lan trên diện rộng…                 

PL