(PL)- Chiều 30-5, Hội Công chứng TP.HCM đã tổ chức lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Công chứng sửa đổi, bổ sung.

Nhiều đại biểu cho rằng dự luật ràng buộc công chứng viên quá nhiều trách nhiệm trong khi quyền hạn thì bị giới hạn hơn.

Bà Ngô Minh Hồng, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho rằng cần phải cho công chứng viên được công chứng chữ ký của mọi cá nhân theo yêu cầu chứ không chỉ giới hạn trong việc chứng nhận chữ ký của người dịch thuật về công chứng các giao dịch bảo đảm. Các ý kiến cũng phân tích dự luật chỉ cho công chứng viên được công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản là quá hẹp.

T.MẬN