(PLO)- Ngày 25-2, nguồn tin từ Tỉnh ủy Đồng Nai, cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị công khai kết quả quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt của tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo danh sách 141 cán bộ là cán bộ lãnh đạo của tỉnh đã được Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt, quy hoạch cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cũng công khai danh sách 43 cán bộ được quy hoạch cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh cán bộ của tỉnh thuộc diện Trung ương quản lý, gồm: Bí thư Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo một lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Nai, danh sách các cán bộ quy hoạch là nguồn chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tiếp theo. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ kiểm tra rà soát thường xuyên, loại khỏi danh sách những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, không chịu phấn đấu… đồng thời đưa vào danh sách những nhân tố mới, hội đủ năng lực.

NGUYỄN ĐỨC