Theo quy định hiện hành, người nước ngoài, Việt kiều thuộc diện được cấp giấy miễn thị thực thì chỉ được sở hữu một nhà ở tại Việt Nam. Tin từ Tổng cục Quản lý đất đai cho biết việc công khai danh sách này giúp các địa phương kiểm soát được việc cấp giấy sở hữu nhà ở cho các đối tượng này. Tránh tình trạng đối tượng chỉ được sở hữu một nhà ở tại Việt Nam lại được cấp giấy sở hữu cho nhiều nhà ở.

HOÀNG VÂN