Qua đó hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội đất nước”. Ngày 12-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu như trên tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 với chủ đề “Chủ động, sáng tạo phục vụ hội nhập hiệu quả và phát triển bền vững”.

Công tác đối ngoại tạo điều kiện phát triển đất nước - ảnh 1
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam cho các lãnh đạo tỉnh, thành phố. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh các kết quả đạt được, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng cho rằng tiến trình hội nhập quốc tế ở cả cấp trung ương và địa phương vẫn còn hạn chế, đòi hỏi sớm có giải pháp tháo gỡ, tránh nguy cơ tụt hậu xa hơn.

Được biết hội nghị diễn ra liên tục trong cả ngày, bao gồm hai phiên chính về công tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và công tác chuyên môn và kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan ngoại vụ địa phương. Kết thúc hội nghị, các đại biểu đã nhất trí thông qua định hướng công tác đối ngoại địa phương giai đoạn 2018-2021 và các năm tiếp theo.