(PL)- Ngày 18-7, tại Hội nghị tổng kết công tác của Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII,

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng hoạt động của Văn phòng Quốc hội đã có nhiều đổi mới; thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Văn phòng Quốc hội sẽ đề xuất thêm nhiều giải pháp thiết thực. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước.

THÀNH VĂN