Thanh tra Chính phủ cho biết tính đến ngày 31-7, toàn bộ 146 vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp đã được rà soát và giải quyết xong 136 vụ (đạt 93,15%). Hiện còn bảy vụ các địa phương báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng và ba vụ đang xử lý theo thẩm quyền. Đây đều là những khiếu nại có liên quan đến cơ chế, chính sách, cần nghiên cứu thấu đáo và có sự thống nhất cao giữa các bộ, ngành, UBND các tỉnh, TP.

Qua thảo luận tại hội nghị, các địa phương cũng phản ánh tình hình khiếu nại, tố cáo từ năm 2012 đến nay có những diễn biến rất phức tạp. Không ít trường hợp người khiếu nại coi thường kỷ cương, bất chấp pháp luật, có hành vi đối đầu với chính quyền hoặc tới trụ sở cơ quan nhà nước, trụ sở tiếp dân gây rối.

BÌNH MINH